節目介紹
主持
鱷魚、史提
Loading the player...
的士判官_EP38 (2018-09-17)
視像重溫
聲音下載
Part 1 - 十號風球Uber正價收費,點解的士佬咁焮?唔通佢老逢收付加費/ 油麻地塞去尖沙嘴$55車資,的士佬開拖港媽/ 勇敢司機篤爆同行黑的濫收車資,差佬竟然放人 (此節免費收看)
Part 2 - 的士佬突切線左轉入麼地道, 九巴收掣不及攔腰撞的士,一死四傷/ 九哥、鱷魚實地了解,重組案情,誰負最大責任? (此節免費收看)
Part 3 - 的士團體向政府申請的士加價,加幅真係可以改善業界營商環境?/ 第三街郵政局黑警偷拍陷阱/ 九哥話你知:誰在路面上遺棄胎穀 (此節免費收看)
的士判官_EP37 (2018-09-10)
視像重溫
聲音下載
Part 1 - 恭喜史提牛一快樂,係曼谷狂食女/ 無良黑的古惑招數劏遊客,狂收6舊水附加費!/ 十年的士司機証快將推出,記得去換証 (此節免費收看)
Part 2 - 林九哥介紹荃灣一間24小時的士維修中心/ 的士佬午夜緊急維修通常衰乜?/ 夜班的士司機點解漏夜急急腳修好架車?搏乜? (此節免費收看)
Part 3 - 的士司機遇上唔肯扣安全帶乘客點算好?/ 唔肯扣上安全帶,四個燥狂中女怒打的士佬/ 女士小心,咸濕Uber司機裝view camera偷拍女乘客裙底斷到正 (此節免費收看)
的士判官_EP36 (2018-09-03)
視像重溫
聲音下載
Part 1 - 開學日交通大擠塞,究竟罪在誰人?/ 恭喜九哥被黑警成功攝錄蒐集罪證/ 香港國際機場過時的的士站設計,旅客下雨天慘變落湯雞 (此節免費收看)
Part 2 - 的士電子咪錶如何運作?/如何防止的士司機改裝的士咪錶呃錢?/ 歷代的士咪錶演變過程大折解 (此節免費收看)
Part 3 - 新界西北輕鐵軌道陷阱,大家要留神/的士司機捱出頑疾,悲慘生涯的因果關係/ 巴士佬喜歡大蝦,乃的士司機路面上死敵 (此節免費收看)
的士判官_EP35 (2018-08-27)
視像重溫
聲音下載
Part 1 - 東九龍早上繁忙時間根本接唔到的士,點解?/ 中環2號碼頭的士站變成的士停車場,有冇攪錯? (此節免費收看)
Part 2 - 踢爆香港差人鬼祟偷拍車輛違例上落客/ 差人警力集中在攝錄罪證,而忽略維持交通秩序/ 觀塘APM黑警偷拍私竇大公開 (此節免費收看)
Part 3 - 重數組的士佬燒炭自殺累街坊,車行老闆應否租車給他們/浙江滴滴順風車司機質素欠監管累死女乘客,香港的士業界有否學到教訓? (此節免費收看)
的士判官_EP34 (2018-08-20)
視像重溫
聲音下載
Part 1 - 落馬洲的士蜈蚣撞車大串連,what柒’s the matter? 條保險數點計?/ 西隧口的士佬發神經玩GTA逆線亂撞六人受傷,攪乜鬼? (此節免費收看)
Part 2 - 呼籲的士司機勿發揮中國人基因,係的士判官面書組群潑同行汚水/ 九哥踼爆朗豪坊天橋乃交警流動攝錄組,搜集路面違規崗站 (此節免費收看)
Part 3 - 違例泊車上落客乃交通擠塞混亂的其中一個主因/ 現今路面為什麼欠交通警及咖啡妹巡邏?/ 政府只顧靠細路電視及流動攝錄檢控違規車輛賺罰款! (此節免費收看)
的士判官_EP33 (2018-08-13)
視像重溫
聲音下載
Part 1- 的士可否在巴士站上落客?的士禁區豁免紙係咪可以係街打橫行?禁區指示標誌你又識幾多? (此節免費收看)
Part 2- 全新本土開發的士手機程式如何幫助乘客撘到優質服務的士?/ 的士司機每更搵過2千幾,係真唔係呀!你做唔到?唔代表冇人做到? (此節免費收看)
Part 3 - 人有相似,虐貓的士狂魔竟然同閪吱的美食家同一個餅印?/ 點解的士行重會租車比積犯虐貓的士狂魔?/下一個受害者會是人類嗎? (此節免費收看)
的士判官_EP32 (2018-08-06)
視像重溫
聲音下載
Part 1- 的士司機係粉嶺往大埔高速公路減速限制突變慘遭影快相,有寃無路訴 (此節免費收看)
part 2- On9的士站系列介紹:油麗邨無客無車的士站,變咗回收中心?/ 點解會有的士站會變咗做私家車及的士停車場? (此節免費收看)
part 3- 1984年香港曾經發生3000部的士擺駛事件,為咗乜事?/當年業界點解咁團結?點得到市民支持?/ 現今的士業界一盤散沙遠因 (此節免費收看)
的士判官_EP31 (2018-07-30)
視像重溫
聲音下載
Part 1 - 怕姣又怕痛!的士業界欠缺激進行動抗議白牌車搶生意,注定一事無成/ on99黑的司機載放蛇差人遊車河 (此節免費收看)
Part 2 - 新入行的士司機新手上路要注意乜呢?依賴Apps做生意唔識接路上伸手客支旗/ 呼籲的士業界多支持長沙灣喜樂cafe抵食健康午餐 (此節免費收看)
Part 3 - 業界支持政府的士司機扣分制度是自殺行為!/ 路上撞到乜嘢動物要坐監/ 過時的道路交通條例374章 (此節免費收看)
的士判官_EP30 (2018-07-23)
視像重溫
聲音下載
Part 1 - 收「大牛」的士佬是否老奉要找續?/ 港女$500比車資事件中,差佬唔遵守法律執法/ 新紮差佬水平低處未算低 (此節免費收看)
Part 2 - 新派回旋處炒車事件中,誰人要負責任?/ 鱷魚聲討用辟嚦控制車速的PK的士佬/ 九哥專訪美孚ECO加汽站從業人員:最怕做口多手多的士佬發洩對象 (此節免費收看)
Part 3 - 機場客運站輕型貨車載客搶生意問題/ 的士業界有醞釀加價!究竟點樣加法先至到肉,對症下藥解決問題?/ 鱷魚炮轟業界迂腐On9欠想像力 (此節免費收看)
的士判官_EP29 (2018-07-16)
視像重溫
聲音下載
part 1-今屆俄羅斯世界盃,香港的士夜更有冇得執/ 的士司機拾獲乘客係的士遺失手機,行規是否一定要收取最少一千蚊? (此節免費收看)
part 2-早更的士司機代車主遺修保養的士,應否豁免部份車租?/ 安排的士去車行維修點至唔會等餐死?有冇上策? (此節免費收看)
part 3-乘客仇DC9心態是如何煉成的?賤客、死的士佬恨能否化解?/ 豪華call台兩位call台阿姐有好人家接收/ 將軍澳酒店老鼠老鼠竇大曝光 (此節免費收看)
香港製造網絡電視 © 2015-2017 All Rights Reserved.